.Net Software Developer

Technology Stack:

 • .NET
 • C#

.Net Software Developer

Naszymi Klientami są największe firmy leasingowe w Polsce. Dedykowany zespół, pracując na co dzień z użyciem metodyk zwinnych, rozwija i utrzymuje produkt Leasing Front Office (LFO). LFO to system wsparcia sprzedaży dla handlowca firmy leasingowej lub jej partnera. Ta kompleksowa platforma webowa biznesowo obejmuje cały proces sprzedaży od oferty, aż do podpisania umowy, a technicznie jest podstawowym elementem w architekturze systemów firm leasingowych.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Programowanie zgodne z obowiązującymi standardami dotyczącymi jakości kodu oraz code review
 • Pracę zarówno przy technologiach backendowych (.NET Framework 4.6+, .NET 8+, SQL Server) jak i frontendowych (JavaScript+jQuery i/lub TypeScript+Angular)
 • Współpracę z zespołem oraz klientem, w celu wypracowania rozwiązań dla zgłoszonych wymagań biznesowych
 • Weryfikację oraz estymację zakresu implementowanych funkcjonalności

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia developerskiego w pracy z frameworkiem .NET oraz językiem C#
 • Praktyczna znajomość ASP.NET MVC oraz ASP.NET WebAPI
 • Umiejętność dekompozycji problemu biznesowego na komponenty aplikacji przy użyciu dobrych praktyk programowania obiektowego oraz clean code.
 • Znajomość zagadnień integracji z innymi systemami (usługi REST, WCF)
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server) oraz narzędzi ORM (np. EF Core, NHibernate)
 • Znajomość technologii frontendowych (JavaScript, jQuery, CSS)
 • Praktyczna znajomość technologii frontendowych TypeScript, Angular, RWD
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych dla tworzonego kodu
 • Znajomość narzędzi developerskich Visual Studio, Git
 • Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z CI/CD oraz narzędzi GitLab, SonarQube, PowerShell, Jenkins
 • Wiedza na temat konteneryzacji, Docker, Podman
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i wydajnością aplikacji webowych
Location:
Bielsko-Biała, Kraków, Praca zdalna, Rzeszów, Warszawa

Employment form: UOP/B2B

Apply now Interview guide Show all offers

Power of benefits you will appreciate

 • 80h for self-development

 • Medical care with a package of conservative dentistry, rehabilitation and a psychological support service

 • Language classes during working hours

 • Multisport with various options

 • Life insurance tailored to your needs

 • Access to the company library with Amazon Kindle e-books

 • Well-being actions, integrations and events

Join us and create innovative technologies  Employment type *


  Expected salary *

  PLN  When can you start working at Ailleron (e.g. what is your notice period)? *

  What position are you interested in? Indicate exact job titles or describe the role.

  What languages you are proficient in? Indicate the languages and proficiency levels.


  Do you require a work permit in Poland?