Fullstack Software Developer (Angular + .Net)

Technology Stack:

 • .NET
 • Angular
 • C#

Fullstack Software Developer (Angular + .Net)

Naszymi Klientami są wiodące firmy w sektorze leasingowym w Polsce. Dedykowane zespoły rozwijają i utrzymują, z użyciem elementów metodyk zwinnych, kluczowe systemy wspierające procesy biznesowe naszych Klientów, zgodnie z roadmapą i priorytetami biznesowymi Klientów.

Do pracy w projekcie zapewniamy pełen pakiet MSDN Visual Studio Professional wraz z oprogramowaniem R# – w tym dostęp do benefitów MSDN dla developerów (między innymi comiesięczny budżet do wykorzystania w chmurze Azure, licencje produktów Microsoft etc.)

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie oraz implementacje modułów i funkcjonalności zgodnie z wymaganiami biznesowymi
 • Weryfikacje oraz estymacje zakresu implementowanych funkcjonalności
 • Współprace z zespołem oraz klientem, w celu wypracowania nowych rozwiązań
 • Prace zgodną z obowiązującymi standardami dotyczącymi jakości kodu oraz code review
 • Dbanie i ulepszanie dobrych praktyk developerskich zespołu i wsparcie mniej doświadczonych programistów

Wymagania:

 • Minimum 4 lata doświadczenia developerskiego w pracy z Angular
 • Praktyczna znajomość technologii front-endowych (JavaScript, TypeScript, jQuery, CSS)
 • Praktyczna znajomość technologii backendowych (.NET Framework lub .NET Core oraz językiem C#) – aplikacje webowe
 • Praktyczna znajomość ASP.NET MVC
 • Znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server) oraz narzędzi ORM (EF Core, NHibernate)
 • Znajomość zagadnień integracji z innymi systemami (REST, WCF)
 • Umiejętność dekompozycji problemu biznesowego na komponenty aplikacji przy użyciu dobrych praktyk programowania obiektowego.
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych dla tworzonego kodu
 • Umiejętność posługiwania się repozytorium kodu Git
 • Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Praktyczna znajomość .NET 5+, WebAPI oraz Entity Framework Core
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i wydajnością aplikacji webowych
 • Wiedza na temat technologii chmurowych (Azure)
Location:
Bielsko-Biała, Kraków, Praca zdalna, Rzeszów, Warszawa

Employment form: UOP/B2B

Apply now Interview guide Show all offers

Power of benefits you will appreciate

 • 80h for self-development

 • Medical care with a package of conservative dentistry, rehabilitation and a psychological support service

 • Language classes during working hours

 • Multisport with various options

 • Life insurance tailored to your needs

 • Access to the company library with Amazon Kindle e-books

 • Well-being actions, integrations and events

Join us and create innovative technologies  Employment type *


  Expected salary *

  PLN  When can you start working at Ailleron (e.g. what is your notice period)? *

  What position are you interested in? Indicate exact job titles or describe the role.

  What languages you are proficient in? Indicate the languages and proficiency levels.


  Do you require a work permit in Poland?