W ramach Javeloper 2021 zapraszamy Was do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody! Nagroda główna to okulary VR Oculus oraz 5 zestawów niespodzianek z gadżetami firmowymi. Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do 30 września do godz. 12:00. Szczegóły znajdziecie poniżej.

Wykaż które elementy w kodzie są do poprawy. Zaproponuj swoje zmiany.

Ten kod w ogóle nie kompiluje (nie działa) i posiada sporo błędów, więc należy je skrupulatnie wskazać i poprawić:

package com.example.wather;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Random;

interface WeatherConnector {
  String[] weather(String location);
}
interface MailProvider {
  void sendMail(final String location, final String weatherDatum, final String datum);
}
public class WeatherApp {

  static final String[] locations = new String[]{"Cracow", "Warsaw", "London", "Lodz", "Kielce", "Tokyo", "NewYork", "Buenos Aires", "Rzeszow"};

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

    Random random = new Random();

    Runnable task = () -> {
      WeatherProviderUtilsCommonHelper provider = new WeatherProviderUtilsCommonHelper();

      String location = locations[random.nextInt()];
      
      log(location);
      
      Weather weather = provider.checkWeatherAndSendMailWithTemperature(location);

      log(weather);
    };

    for (int i = 0; i < locations.length * 20 ; i++) {
      new Thread(task).join();
    }
  }

  private static void log(Object object) {
    System.out.println("Weather=" + object.toString());
  }

  private static void log(String text) {
    System.out.println("Weather=" + text);
  }
}

class WeatherProviderUtilsCommonHelper {
  private WeatherConnector weatherConnector;
  private MailProvider mailProvider;
  private Map<String, Weather> cacheWeather = new HashMap<>();

  public Weather checkWeatherAndSendMailWithTemperature(String location) {

    try {
      String[] weatherData = weatherConnector.weather(location);

      Weather weather = new Weather(weatherData[0], Double.valueOf(weatherData[1]));

      cacheWeather.put(location, weather);

      mailProvider.sendMail(location, weatherData[0], weatherData[1]);

      return weather;
    } catch (Exception e) {
      log(e);
      return null;
    }
  }

  public void setWeatherConnector(WeatherConnector connector) {
    this.weatherConnector = connector;
  }

  private static void log(Object object) {
    System.out.println("Weather=" + object.toString());
  }

  private static void log(String text) {
    System.out.println("Weather=" + text);
  }
}

class Weather {
  private String location;
  private double temp;
}