Mówiąc o Employer Brandingu (EB), mamy na myśli działania jakie pracodawca podejmuje w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy. Warto dodać, że są to nie tylko metody służące promowaniu firmy na zewnątrz, (wśród potencjalnych pracowników i klientów) ale i dbałość o dobrą opinię organizacji wśród ludzi, którzy już w niej pracują. Skuteczna strategia EB ma za zadanie nie tylko utrzymać pracowników, ale również budować poczucie satysfakcji z pracy, zwiększać zaangażowanie w powierzone obowiązki i rozpowszechniać pozytywny wizerunek firmy np. wśród znajomych.

Jak Ailleron rośnie w EB i dlaczego właśnie tak?

Do tematu opracowywania strategii EB podeszliśmy wieloaspektowo. W Ailleron wysoko cenimy dialog, zaczęliśmy więc od zapytania naszych koleżanek i kolegów o zdanie na temat firmy. Spośród wszystkich pracowników wyłoniliśmy kilka grup warsztatowych, reprezentujących pracujących u nas ludzi: przedstawicieli Działów Wewnętrznych, Specjalistów, Liderów. Nie mogło zabraknąć też najliczniejszych z nich – osób z pokolenia Y/Z, określanych też jako Millenialsi.

Różnorodność to jedna z ważniejszych cech charakteryzujących Ailleron: młodsi i starsi, dziewczyny i chłopaki, fani kawy i zwolennicy herbaty, nie wspominając już o całej plejadzie odmiennych osobowości i poglądów oraz technologii i projektów. Łączy nas jedno – praca i wielu twierdzi, że takie połączenie działa całkiem nieźle. Czerpiemy siłę z naszego zróżnicowania, ale wiąże się to też z uwzględnieniem złożonych potrzeb i punktów widzenia, które mają wpływ na strategię EB.

Wirtualna dyskusja, realne wnioski

W pierwszym etapie naszych działań, uczestnicy warsztatów wypełnili ankietę, w której badaliśmy m.in. powód, dla którego zdecydowali się dołączyć do naszej firmy, czynniki wyróżniające Ailleron na rynku pracy czy kwestie wyjątkowo ważne dla nich w codziennej pracy. Nie mogło zabraknąć też pytania dotyczącego obecnej sytuacji, w której cała firma pracuje zdalnie. Jesteśmy w tej chwili na etapie ustalania przewodniego hasła EB, więc poprosiliśmy uczestników o przedstawienie ich własnych pomysłów.

Realizacja warsztatów była dla nas wyzwaniem, nie tylko dlatego, że organizowaliśmy je po raz pierwszy, ale i z uwagi na pracę zdalną. Spotkanie twarzą w twarz na pewno ułatwiłoby to zadanie, ale jako, że zwinność i elastyczność znamy nie tylko z metodyk, którymi posługujemy się w naszych projektach, udało nam się w całości przenieść i ten proces do świata on-line. Bardzo pomocne przy tym były narzędzia, takie jak komunikator Teams lub wirtualna tablica – Invison Board.

Podczas każdego z warsztatów udało nam się poruszyć kwestie zasygnalizowane w ankiecie. Odbyliśmy też w każdej z grup głosowanie odnośnie najlepszego ich zdaniem hasła EB dla Ailleron. Wnioski, które wyciągnęliśmy ze spotkań, były bardzo cenne i dostarczyły sporo wskazówek dotyczących kreowania najbardziej efektywnej strategii EB oraz wydzielenia kluczowych obszarów naszego Employee Value Proposition. Frekwencja również dopisała: w 5 warsztatach wzięło udział łącznie ok. 60 osób. Wypracowaliśmy 45 haseł, z czego finalnie 7 przeszło do kolejnego etapu.

Co dwie głowy to nie jedna

Cały zespół Ailleron gra do jednej bramki, nie mogliśmy więc decydować o finalnym kształcie strategii EB jedynie w wąskim gronie. Z tego powodu powołaliśmy instytucję Ambasadora EB. Z założenia miał być to reprezentant każdego naszego obszaru biznesowego, osoba z głową pełną pomysłów, znajomością organizacji, świadoma wizerunku i wartości, jakimi kierujemy się jako firma.

Skąd pomysł na konsultacje w szerszym gronie? Możemy się tutaj odwołać raz jeszcze do olbrzymiej różnorodności w Aillleron, którą chcieliśmy w ten sposób nie tylko zaakcentować, ale i na tej podstawie zbudować nową, zrozumiałą dla wszystkich jakość. W naszej firmie nie lubimy niepotrzebnego komplikowania, zapytaliśmy więc wytypowane osoby wprost – „Czy pomożecie”? Pomogli!

We współpracy z Ambasadorami EB będziemy tworzyć i wspierać budowanie marki oraz zaangażowania w firmie. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami.

Stay tuned!

Autor:

EB Team