Investor Relations Manager

Investor Relations Manager

Kim jesteśmy?

Sprawiamy, że doświadczenia finansowe stają się łatwe i przyjemne dla każdego.

W Ailleron specjalizujemy się w usługach rozwoju oprogramowania finansowego. Dzięki naszemu unikalnemu doświadczeniu w tej branży, doskonale rozumiemy wyzwania naszych Klientów. Wspólnie tworzymy światowej klasy rozwiązania IT, stosując zwinne i elastyczne podejście.

Jesteśmy zaufanym partnerem dla 3 z 10 najbardziej dojrzałych cyfrowo banków na świecie (według raportu Finnoscore 2022 przygotowanego przez Finnoconsult) oraz dla wiodących grup leasingowych w Europie. Ale to dopiero początek – dążymy do tego, aby być partnerem software’owym pierwszego wyboru dla wszystkich firm finansowych.

Jesteśmy Grupą Kapitałową, która bardzo dynamicznie się rozwija zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Już dzisiaj posiadamy spółki w wielu zakątkach świata – jak US, Niemcy, Hiszpania, Singapur, Rumunia, Mołdawia czy Ameryka Południowa.

Twoja nowa rola:

Jako samodzielny menedżer będziesz kluczową osobą ds. relacji inwestorskich, podlegającą członkowi zarządu odpowiedzialnemu za ten obszar w Spółce. Będziesz współpracować z osobami z różnych zespołów, aby pomóc w przygotowaniu kadry kierowniczej wyższego szczebla do spotkań z inwestorami czy udziału w konferencji. Nie bez znaczenia pozostaje Twoja obecność na posiedzeniach zarządu czy rady nadzorczej. Idealny kandydat to wysoce zmotywowana, samodzielna osoba, która potrafi również działać zespołowo, pracowita i zorientowana na wyniki oraz potrafiąca zrównoważyć priorytety i wykonywać pracę wysokiej jakości.

Zakres obowiązków:

 • współpraca z działem finansowym w zakresie przygotowywania okresowych raportów finansowych (np. kwartalnych, rocznych)
 • realizacja obowiązków informacyjnych spółki publicznej związanych z funkcjonowaniem spółki na giełdzie, w tym obsługa systemu ESPI, EBI
 • odpowiedzialność za przygotowanie raportów giełdowych, we współpracy z działem finansowym i Zarządem, w tym zapewnienie zgodności raportów z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości
 • budowanie i utrzymywanie regularnych kontaktów z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami
 • tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji z inwestorami, zgodnie z celami biznesowymi firmy,
 • analiza wyników finansowych firmy oraz interpretacja ich wpływu na rynek, jak również monitorowanie i analiza rynku kapitałowego oraz opinii inwestorów
 • Identyfikacja i klasyfikacja zdarzeń korporacyjnych w Grupie pod kątem obowiązków informacyjnych;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla inwestorów i instytucji rynku finansowego
 • udzielanie informacji analitykom finansowym, przedstawicielom inwestorów, akcjonariuszom na temat operacyjnej i finansowej sytuacji Spółki i Grupy Ailleron
 • aktualizacja strony internetowej w obszarze relacji inwestorskich
 • przygotowywanie konferencji prasowych dla inwestorów i dziennikarzy
 • współpraca z kancelarią prawną i agencją IR
 • zapewnienie przechowywania i archiwizacji dokumentów zgodnie z wymogami regulacyjnymi
 • udział w opracowaniu wewnętrznych regulacji w obszarze ESG przy uwzględnieniu wymogów ustawowych i wytycznych, w tym współpraca z innymi zespołami przy merytorycznym przygotowaniu stosownych raportów ESG

Wymagania:

 • 5 lat doświadczenia korporacyjnego, preferowane w zespole relacji inwestorskich lub biurze zarządu
 • warunek konieczny – doświadczenie w przygotowywaniu raportów giełdowych i perfekcyjna znajomość przepisów GPW, w tym znajomość regulacji prawnych oraz praktyki rynkowej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne
 • znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem i obsługą organów zarządczych i nadzorczych spółki publicznej
 • znajomość narzędzi IR, PR, zasad rachunkowości i analizy finansowej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wysokie umiejętności organizacyjne i analityczne
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zdolność do budowania relacji i sieci kontaktów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • samodzielność, dokładność i bardzo dobra organizacja pracy
 • uczciwość i etyka z umiejętnością rozwijania i utrzymywania relacji opartych na zaufaniu, szacunku i wiarygodności
Lokalizacja:
Bielsko-Biała, Kraków, Praca zdalna, Rzeszów, Warszawa

Forma zatrudnienia: UOP/B2B

Aplikuj teraz Interview guide Pokaż wszystkie oferty

Moc korzyści, które docenisz

 • 80 godzin na samorozwój

 • Opieka medyczna z pakietem stomatologii zachowawczej, rehabilitacją i usługą wsparcia psychologicznego

 • Zajęcia językowe w godzinach pracy

 • Multisport z różnymi wariantami

 • Ubezpieczenie na życie dopasowane do Twoich potrzeb

 • Dostęp do firmowej biblioteki

 • Programy wellbeingowe, integracje i wydarzenia

Dołącz do nas i twórz innowacyjne technologie  Rodzaj zatrudnienia *


  Oczekiwana pensja *

  PLN  Kiedy możesz rozpocząć pracę w Ailleron (np. jaki jest Twój okres wypowiedzenia)? *

  Jakie stanowisko Cię interesuje? Podaj dokładne tytuły stanowisk lub opisz rolę.

  W jakich językach jesteś biegły? Wskaż języki i poziomy zaawansowania.


  Czy potrzebujesz pozwolenia na pracę w Polsce?