.Net Software Developer

Technology Stack:

 • .NET

.Net Software Developer

Naszymi Klientami są największe firmy leasingowe w Polsce. Dedykowany zespół, pracując na co dzień z użyciem metodyk zwinnych, rozwija i utrzymuje produkt Leasing Front Office (LFO). LFO to system wsparcia sprzedaży dla handlowca firmy leasingowej lub jej partnera. Ta kompleksowa platforma webowa biznesowo obejmuje cały proces sprzedaży od oferty, aż do podpisania umowy, a techniczne jest podstawowym elementem w architekturze systemów firm leasingowych.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie oraz implementację modułów i funkcjonalności zgodnie z wymaganiami biznesowymi
 • Współpracę z zespołem oraz klientem w celu wypracowania nowych rozwiązań
 • Kodowanie zgodnie z obowiązującymi standardami pisania kodu oraz code review
 • Weryfikację oraz estymacje zakresu implementowanych funkcjonalności
 • Dbanie i ulepszanie dobrych praktyk deweloperskich zespołu i wsparcie mniej doświadczonych programistów

Wymagania:

 • Minimum 4 lata doświadczenia w rozwijaniu aplikacji webowych w technologiach Microsoft .Net (Framework lub Core)
 • Praktyczna znajomość C# .NET 4.6+ i ASP.NET MVC
 • Praktyczna znajomość zagadnień integracji pomiędzy systemami (Rabbit MQ, REST, WCF)
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MS SQL Server) oraz narzędzi ORM (EF, NHibernate)
 • Znajomość technologii frontendowych (HTML, JavaScipt, CSS, jQuery, TypeScript, Angular)
 • Znajomość narzędzi Visual Studio, Git, Jira, PowerShell
 • Umiejętność pisania unit testów
 • Umiejętność projektowania i programowania obiektowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca rozumienie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i wydajnością aplikacji webowych
 • Znajomość zagadnień chmurowych (Azure)
 • Znajomość R#, TeamCity, SignalR, Docker, Kubernetes, SVN, Kibana, Grafana, Elastic Search, Castle Windsor, Less, Knockout
 • Znajomość agile, SCRUM
 • Znajomość UX
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
Location:
Bielsko-Biała, Kraków, Praca zdalna, Rzeszów, Warszawa

Employment form: UOP/B2B

Apply now Interview guide Show all offers

Power of benefits you will appreciate

 • 80h for self-development

 • Medical care with a package of conservative dentistry, rehabilitation and a psychological support service

 • Language classes during working hours

 • Multisport with various options

 • Life insurance tailored to your needs

 • Access to the company library with Amazon Kindle e-books

 • Well-being actions, integrations and events

 • Charity initiatives at the You Can Count on Foundation

Fast apply